SHRIRO TRADING (VIETNAM) COMPANY LIMITED
SHRIRO TRADING (VIETNAM) COMPANY LIMITED

(84) 28 39976814

Contact

SHRIRO TRADING (VIETNAM) CO., LTD

Unit 505, ABC Building, 10 Pho Quang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tax code: 0309799500

Phone number: (Thứ 2 - thứ 6, từ 08h - 12h và 13h - 17h) - (84) 28 39976814 (Hỗ trợ chung) hoặc 0901.31.06.31 (dành riêng cho hỗ trợ bảo hành thiết bị hình ảnh)

Fax: (84) 28 39976815

Email: contact@shriro.com.vn

SHRIRO TRADING (VIETNAM) CO., LTD Representative Office

Unit 406, Thang Long Building, 105 Lang Ha Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi, Vietnam.

Phone number: (Thứ 2 - thứ 6, từ 08h - 12h và 13h - 17h) - (84) 24 35627192 (Hỗ trợ chung) hoặc 0901.31.06.31 (dành riêng cho hỗ trợ bảo hành thiết bị hình ảnh)

Fax: (84) 24 35627193

Email: contact@shriro.com.vn