CTY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM)
CTY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM)

(84) 28 39976814

Bài viết
  • 13/05/2017
Shriro (Việt Nam) đã tham gia giới thiệu sản phẩm mới của Jacobsen, Turfco và của các nhà cung cấp khác tại hội thảo chuyên đề Bảo dưỡng Cỏ Sân Golf Việt Nam do Hiệp hội Ngành Sân Golf Châu Á - AGIF tổ chức.

Shriro (Việt Nam) đã tham gia giới thiệu sản phẩm mới của Jacobsen, Turfco và của các nhà cung cấp khác tại hội thảo chuyên đề Bảo dưỡng Cỏ Sân Golf Việt Nam do Hiệp hội Ngành Sân Golf Châu Á - AGIF tổ chức. Hoạt động diễn ra tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh từ 12 đến 14 tháng 7 năm 2016 do Bộ phận thiết bị Sân Golf Shriro (Việt Nam) tham gia thực hiện.